Urszula Nowakowska

Urszula Nowakowska (ur. 1957) – polska prawniczka, działaczka społeczna, założycielka fundacji Centrum Praw Kobiet.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. zaangażowała się w tworzące się w Polsce środowisko feministyczne. W pierwszej połowie lat 90. odbywała staże zawodowe w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Kongresie i jednej z nowojorskich organizacji pozarządowych.

Po powrocie do kraju w 1994 zainicjowała powstanie fundacji Centrum Praw Kobiet, w której objęła funkcję przewodniczącej zarządu. CPK stało się organizacją zajmującą się udzielaniem porad prawnych i psychologicznych dla kobiet będących ofiarami przemocy, doświadczającymi przestępstw na tle seksualnym lub mobbingu. Była także współtwórcą Europejskiej Organizacji Kobiet przeciwko Przemocy, została ekspertem Rady Europy.

Jest współautorką i redaktorem publikacji wydawanych przez fundację w formie poradników prawnych dla kobiet (Jeśli chcesz się rozwieść, Jeśli jesteś ofiarą przemocy i Na rynku pracy), a także opracowań poświęconych przemocy w rodzinie i równouprawnieniu.

W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.